12/12- Khai Mở Máy Chủ Tàng Xuân

Quý Thành Chủ kính mến!

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 12/12/2022, máy chủ Tàng Xuân sẽ chính thức được khai mở. Khi tham gia máy chủ mới, quý Thành Chủ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu.Đua Top Lực Chiến

Thời gian & Thể lệ
 • Thời gian: Từ 10:00 ngày 12/12/2022 - 15:00 ngày 26/12/2022.
 • Thể lệ: Vào lúc 15:00 ngày 26/12/2022, BĐH sẽ chốt danh sách Sức chiến đấu tại máy chủ Tàng Xuân.
 • Thời gian trao thưởng: Sau 3 ngày khi kết thúc Đua Top, các Thành Chủ nằm trong Top 10 Sức chiến đấu sẽ được gửi phần thưởng trực tiếp vào tài khoản.
Phần thưởng của Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu chia làm 20 hạng mục. Quý Thành Chủ sẽ được nhận được phần thưởng là VÀNG, cụ thể phần thưởng bao gồm:


Phần thưởng Top Lực Chiến

HẠNG VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG

HẠNG 1

Vàng

20,000

Bạc

1,000,000

Hổ Phách

1,000

Lam Bảo Thạch 800

Lang Nha Ngọc

700

Băng Tuyết Liên 1,000
Linh Chi Rừng 800
Hà Thủ Ô 700

Ngọc Cam

5,000

HẠNG 2

Vàng

15,000

Hổ Phách

800

Lam Bảo Thạch

600

Lang Nha Ngọc 600
Băng Tuyết Liên 800
Linh Chi Rừng 600
Hà Thủ Ô 600

Ngọc Cam

3,000

Bạc

700,000

HẠNG 3

 

Vàng

10,000

Hổ Phách

500

Lam Bảo Thạch 400
Lang Nha Ngọc 350
Băng Tuyết Liên 500
Linh Chi Rừng 400
Hà Thủ Ô 350

Ngọc Cam

2,000

Bạc

500,000

 

HẠNG 4-10

Vàng

5,000

Hổ Phách

300

Lam Bảo Thạch

300

Lang Nha Ngọc 250
Băng Tuyết Liên 300
Linh Chi Rừng 300
Hà Thủ Ô 250

Ngọc Cam

1,000

Bạc

300,000

HẠNG 11-20

 

Vàng

3,000

Hổ Phách

200

Lam Bảo Thạch 100
Lang Nha Ngọc 100
Ngọc Cam 500
Băng Tuyết Liên 200
Linh Chi Rừng 100
Hà Thủ Ô 100

Bạc

100,000

Tích Lũy Nạp Thẻ

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp đủ 200 Vàng sẽ nhận được 2 bộ trang bị.
  • Nạp thêm 1100 Vàng nhận bộ trang bị Chiếu Dạ (hoàn toàn mới).
  • Lưu ý: Hoạt động chỉ diễn ra trong 2 tuần kể từ ngày server Tử Đồng được khai mở. (Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa)

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Các Hoạt Động Ingame

Khi quý Thành Chủ đạt đến các đẳng cấp nhất định, các hoạt động ingame sẽ lần lượt xuất hiện để các Thành Chủ tham gia.

Hoạt Động Ingame Cấp Yêu Cầu Điều Kiện Khác
Lôi đài Cấp 60  
Vương vị tranh đoạt Cấp 80  
Đoạt thành chiến Cấp 81  
Võ Khôi Tháp - Vượt phó bản Man Di
Thương Khách Khắc Văn Cấp 100  
Phụ Chính Đại Thần Cấp 110  
Thương nhân thần bí Cấp 110  
Quốc chiến Cấp 110 Mùa xuân 190
Dinh Phủ Cấp 120  
Cảng Cấp 130  
Chống hải tặc Cấp 160 Mùa xuân 190

Giác Ngộ Thần Tướng

Một hoạt động vô cùng mới lạ và đặc sắc vừa được ra mắt đến quý Thành Chủ. Tham gia sự kiện "Giác Ngộ Thần Tướng", quý Thành Chủ sẽ nhận được những phần thưởng như Bánh Bao, Thịt, Rượu, Trân Châu... khi giác ngộ Thần Tướng thành công.

Thời Gian
 • Bắt đầu: Từ 10:00 ngày 12/12/2022.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 26/12/2022.
Nội dung

Trong Thời gian hoạt động, giác ngộ thành công sẽ được nhận lại các Bánh Bao, Rượu, Thịt, Trân Châu, Ngọc Bôi, Kim Lô...

Giác Ngộ Tướng Phần thưởng Số lượng
Tôn Quyền (Đỏ) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Tào Tháo (Đỏ) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Lưu Bị (Đỏ) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Quách Gia (Tím) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Băng Tuyết Liên 3,500
Linh Chi Rừng 1,200
Hà Thủ Ô 450
Gia Cát Lượng (Tím) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Băng Tuyết Liên 3,500
Linh Chi Rừng 1,200
Hà Thủ Ô 450
Chu Du (Tím) Bánh Bao 3,000
Thịt 1,200
Rượu 500
Trân Châu 3,500
Ngọc Bội 1,500
Kim Lô 800
Hổ Phách 3,500
Lam Bảo Thạch 1,200
Lang Nha Ngọc 450
Băng Tuyết Liên 3,500
Linh Chi Rừng 1,200
Hà Thủ Ô 450
 

Đua Top Vượt Tháp Thí Luyện

Thời Gian
 • Bắt đầu: Từ 10:00 ngày 12/12/2022.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 26/12/2022.
 • Lưu ý: Hệ thống dựa vào Bảng Xếp Hạng ingame trao thưởng mỗi ngày vào ngày hôm sau. (Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện)
 • Kết quả được tính đến trước 04:00 ngày 26/12/2022.
Nội Dung
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ vượt số tầng tháp thí luyện nằm trong Top 5 toàn server có thể nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Hạng Hồn Tướng Chiến Tích Ngọc Cam
1 50,000 80,000 500
2 40,000 50,000 400
3 30,000 30,000 300
4 20,000 20,000 250
5 10,000 10,000 200
 

Tăng Cấp Nhận Thưởng

Thể Lệ
 • Bắt đầu: Từ 10:00 ngày 12/12/2022.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 26/12/2022.
 • Lưu ý: Nhận thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
Nội Dung
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ có cấp thành chính đạt cấp độ theo yêu cầu sẽ nhận phần thưởng tương ứng như sau:
Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

 

Cấp Vật Phẩm Số Lượng
20 Bạc 200
Chiến Công 10,000
Bánh Bao 70
Thịt 50
Rượu 35
40 Bạc 1,000
Chiến Công 15,000
Bánh Bao 150
Thịt 100
Rượu 80
60 Bạc 2,000
Chiến Công 70,000
Bánh Bao 200
Thịt 150
Rượu 120
120 Bạc 8,000
Chiến Công 300,000
Bánh Bao 300
Thịt 250
Rượu 200
150 Bạc 20,000
Chiến Công 600,000
Bánh Bao 500
Thịt 400
Rượu 350
190 Bạc 40,000
Chiến Công 1,800,000
Bánh Bao 700
Thịt 600
Rượu 450
220 Bạc 80,000
Chiến Công 2,200,000
Huyền Quang Thạch 1
Thịt 800
Rượu 550
240 Bạc 120,000
Chiến Công 3,000,000
Xích Luyện Thạch 1
Thịt 1000
250 Trần Vô Thạch 1

Hẹn gặp lại các Thành Chủ tại máy chủ Tàng Xuân để cùng Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ với Ngọa Long!

Kính báo,

rating
topup home