[ THÔNG BÁO ] Tạm ngưng cung cấp dịch vụ

Quý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành tạm ngưng dịch vụ tại trang chủ http://ngoalong.zing.vn/ và trang nạp thẻ https://pay.zing.vn/product/ngoalong chuyển sang  cung cấp tin tức tại https://ngoalong.vnggames.com/ và nạp thẻ tại https://pay.zing.vn/game/nlmb với thời gian như sau:

 • Thời gian : Từ ngày 03/04/2023

  Lưu ý: Trong thời gian tạm ngưng dịch vụ, Thành Chủ vui lòng xem tin tức tại https://ngoalong.vnggames.com/ và nạp thẻ tại https://pay.zing.vn/game/nlmb.

  Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

  Bổn Trang kính bút.

  rating
  topup home