Trao Thưởng Đua TOP Máy Chủ Tàng Xuân

Quý Thành Chủ kính mến,

Sau bao ngày tham gia chinh chiến không mệt mỏi của các Thành Chủ máy chủ Tàng Xuân, Top lực chiến đã bước lên bảng vàng vinh danh của Ngọa Long. Bổn Trang xin thông báo danh sách Top 20 Sức chiến đấu tại máy chủ Tàng Xuân sau 2 tuần khai mở máy chủ.

Bảng Xếp Hạng

Phần thường dành cho các Thành Chủ bao gồm:

Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 Tào Tháo Ngụy 127,096
2 FUND152522 Ngô  111,482 
3 Duy Dễ Dãi Ngô  87,412 
4 Tuấn Thật Thà Thục  74,015 
5 ADBTN Thục  39,739 
6 280v Ngụy  37,021 
7 Khuongtl Ngô  36,752 
8 SASUKE Ngô  36,168 
9 ABCXYZ Thục  34,288 
10 TDP Ngụy 33,444
11 Susanoo Ngô 33,308
12 KhánhKz Thục  30,392 
13 NgụyLong Ngụy  29,994 
14 thienha Ngô  29,643 
15 hunggg Ngô  28,079 
16 ThiênÂn Thục  27,514 
17 NhấtLãm Ngô  27,171 
18 NhẠcPhi Ngô  26,681 
19 RồngCŏŋ Thục  25,421 
20 BQT82 Ngô  23,533 
Phần thưởng của Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu chia làm 5 hạng mục. Quý Thành Chủ sẽ được nhận được phần thưởng là VÀNG, cụ thể phần thưởng bao gồm:


Phần thưởng Top Lực Chiến

HẠNG VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG

HẠNG 1

Vàng

20,000

Bạc

1,000,000

Hổ Phách

1,000

Lam Bảo Thạch 800

Lang Nha Ngọc

700

Băng Tuyết Liên 1,000
Linh Chi Rừng 800
Hà Thủ Ô 700

Ngọc Cam

5,000

HẠNG 2

Vàng

15,000

Hổ Phách

800

Lam Bảo Thạch

600

Lang Nha Ngọc 600
Băng Tuyết Liên 800
Linh Chi Rừng 600
Hà Thủ Ô 600

Ngọc Cam

3,000

Bạc

700,000

HẠNG 3

 

Vàng

10,000

Hổ Phách

500

Lam Bảo Thạch 400
Lang Nha Ngọc 350
Vân Thường 08
Băng Tuyết Liên 500
Linh Chi Rừng 400
Hà Thủ Ô 350

Ngọc Cam

2,000

Bạc

500,000

 

HẠNG 4-10

Vàng

5,000

Hổ Phách

300

Lam Bảo Thạch

300

Lang Nha Ngọc 250
Băng Tuyết Liên 300
Linh Chi Rừng 300
Hà Thủ Ô 250

Ngọc Cam

1,000

Bạc

300,000

HẠNG 11-20

 

Vàng

3,000

Hổ Phách

200

Lam Bảo Thạch 100
Lang Nha Ngọc 100
Ngọc Cam 500
Băng Tuyết Liên 200
Linh Chi Rừng 100
Hà Thủ Ô 100

Bạc

100,000

 

rating
topup home