[Sự Kiện Tuần] Vạn Tiễn Tề Phát

Niềm Vui Nhân Đôi

Thành Chủ đích thân thống lĩnh binh sĩ, vượt ngàn dặm đến giúp quân dân chúng ta chống lại loạn tặc. Hảo ý chân tình như vậy khiến Bổn Trang vô cùng cảm kích. Nay muốn tặng lương thảo, châu báu để thể hiện lòng cảm tạ với Thành Chủ qua chương trình Niềm Vui Nhân Đôi. Nội dung chi tiết chương trình như sau:


Giao diện hoạt động

Thời Gian

 • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 09/01/2023.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 16/01/2023.

Thể Lệ

 • Khi Quý Thành Chủ đổi Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,...
 • Việc nạp và quy đổi Vàng vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
 • Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp tương ứng.
 • Kết thúc thời gian hoạt động, nếu không nhận - phần thưởng sẽ bị mất.

Ví Dụ:

 • Lần 1: Nạp và quy đổi 500 vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận được phần thưởng mốc 1.
 • Các lần tiếp theo: Nạp quy đổi thêm vàng sẽ được cộng tích lũy và nhận thưởng các mốc tiếp theo.

Phần thưởng


Mốc NạpPhần Thưởng
500 Chiến Tích *10,000 + Hộp Quà Giác Ngộ Tím *1 + Đá Tôi Luyện *50
1,000 Vàng *100 + Chiến Tích *50,000 + Ngọc Cam *3,000 + Hộp Giác Ngộ Cam *1 + Thẻ Tăng Tốc *4
2,500 Vàng *200 + Chiến Tích *50,000 + Vân Thường *5 + Rương Thanh Long Chiến Kỳ *1  + Hộp Giác Ngộ Tím *3
4,000 Chiến Tích *200,000 + Cửu Tích *200 + Hải Đông Châu *10 + Hộp Giác Ngộ Cam *5 + Hổ Phù *1
8,000 Vàng *2,000 + Chiến Tích *500,000 + Đá Tôi Luyện *500 + Quà Đá 250 *1 + Phôi Vạn Năng *1
15,000 Vàng *4,000 + Vân Thường *20 + Lệnh Phái *20 + Hổ Phù *1 + Phòng Ấn 21 *1
25,000 Chiến Tích *2,000,000 + Quà Đá 270 *1 + Quỷ Cốc Thư *300 + Đá Tôi Luyện *300 + Cửu Tích *500
50,000 Vàng *5,000 + Chiến Tích *1,000,000 + Phôi Vạn Năng *5 + Cỏ *50 + Sách Vạn Năng *1,000
75,000 Vàng *12,000 + Chiến Tích *3,000,000 + Đá Tinh Luyện *2 + Phôi Vạn Năng *2 + Vân Thường *50
100,000 Vàng *25,000 + Phôi Vạn Năng *2 + Công Ấn 23 *1 + Hải Đông Châu *150 + Hổ Phù *2

Lưu ý

 • Khi nạp đạt mốc sẽ nhận thêm Quà Đặc Biệt.
 • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
 • Thành Chủ nạp Vàng nhưng chưa nhận được quà tặng theo mốc, cứ nạp bình thường, Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành đền bù sau khi kết thúc hoạt động.
rating
topup home