[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Khói Lửa 1

Thành Chủ hãy tham gia sự kiện "Khói Lửa" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

  • Vào 16:05 - 16:15 ngày 28/02/2023 - 15:00 ngày 02/03/2023.

Cách Tham Gia

  • Mỗi lần tham gia tốn 300 Vàng.


Giao diện hoạt động

Phần Thưởng

Phần ThưởngSố Lượng
Hải Đông Châu 2
Vân Thường 2
Hộp Báu Ngọa Long 1
Đan Thư Thiết Quyển 300
Thập Long Lệnh 1
Rương Chiến Kỳ Huyền Vũ 1
Quân Công 5,000
Hộp Giác Ngộ Tướng Cam 1
Công Văn 22 1
Chiến Tích 500,000
Cỏ 3
Quà Đá 190 1

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home