[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Thạch Trận

Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng, định đại cuộc. Sự kiện Thạch Trận sẽ giúp Thành Chủ thu thập được nhiều nguyên liệu giá trị để thực hiện kế sách. Chi tiết nội dung như sau:

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 01/03/2023 đến 15:00 ngày 03/03/2023.

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ vượt qua trận pháp nào thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với trận pháp đó.Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home