[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Thần Tiên Đặc Biệt

“Khách quan xin dừng bước, mời khách quan vào trong nghỉ chân”

“Không ngờ Thành Chủ lại đích thân đến đây, thật vinh dự cho tiểu nhân. Nhân đây, mời Ngài cùng quý nhân sĩ hội đàm, luận thế sự.”

Tham gia Tửu quán lần này, Quý Thành Chủ sẽ có xác suất tìm thấy "Thần Tiên Đặc Biệt" với chỉ số thuộc tính cao hơn các thần tiên khác trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ~ 16:15 ngày 27/02/2023 đến 15:00 ngày 06/03/2023.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ khi tham gia tính năng Tửu Quán có xác suất tìm thấy "Thần Tiên Đặc Biệt".
  • Khi nhấp chọn "Thần Tiên Đặc Biệt" sẽ nhận được chỉ số khác biệt.
Thần Tiên Đặc BiệtThuộc Tính
Quản Lộ Trí + 20
Mạnh Công Uy Võ + 20
Tư Mã Huy Chỉ Huy + 20

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home