[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Tiêu Phí Nhận Quà

Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng.

Hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" sẽ tiếp thêm sĩ khí giúp quý Thành Chủ có thể điều binh luận tướng, chiêu dụng tướng thần, khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục Tam Quốc, thống lĩnh thiên hạ.           

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 27/02/2022.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 06/03/2023.

Thể Lệ

Khi Quý Thành Chủ tiêu phí số lượng Vàng nhất định, tùy theo các mức tiêu phí sẽ nhận được các phần thưởng cực hấp dẫn.

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Tiêu PhíPhần Thưởng
600 Bạc *25,000 + Vàng *200 + Chiến Tích *4,500 + Rương Chúa Công *5 + Sách Vạn Năng *20
1,000 Ngọc Cam *1,000 + Vàng *200 + Chiến Tích *6,000 + Rương Chúa Công *10 + Vân Thường *2
3,000 Ngọc Cam *2,000 + Vàng *200 + Hộp Đá 210 *1 + Rương Chúa Công *30 + Sách Vạn Năng *50
5,000 Vàng *1,000 + Chiến Tích *50,000 + Đá Tinh Luyện *1 + Vân Thường *5 +  + Ngọc Chiến Hồn *1
8,000 Bạc *200,000 + Ngọc Cam *5,000 + Vàng *500 + Chiến Tích *15,000 + Hộp Đá 230 *1
10,000 Quân Công *7,000 + Vàng *500 + Chiến Tích *100,000 + Vân Thường *10 + Hổ Phù *1
15,000 Vàng *2,000 + Hộp Đá 250 *1 + Đá Tinh Luyện *1 + Phôi Vạn Năng *1 + Sách Vạn Năng *100
20,000 Quân Công *10,000 + Vàng *500 + Chiến Tích *50,000 + Vân Thường *15 + Rương Chúa Công *200
30,000 Bạc *600,000 + Vàng *1,000 + Đá Tinh Luyện *1 + Phôi Vạn Năng *2 + Hổ Phù *1
40,000 Quân Công *15,000 + Vàng *1,500 + Chiến Tích *50,000 + Hộp Đá 270 *1 + Ngọc Chiến Hồn *1
50,000 Bạc *600,000 + Vàng *8,000 + Chiến Tích *100,000 + Vân Thường *30 + Sách Vạn Năng *500
60,000 Quân Công *25,000 + Ngọc Cam *30,000 + Vàng *1,000 + Chiến Tích *400,000 + Hổ Phù *2
70,000 Bạc *1,000,000 + Vàng *1,000 + Chiến Tích *200,000 + Huyết Ngọc Thạch *1 + Vân Thường *70
80,000 Bạc *3,000,000 + Vàng *3,000 + Chiến Tích *500,000 + Phôi Vạn Năng *3 + Sách Vạn Năng *1,200
100,000 Binh Ấn Cấp 25 *1 + Vàng *10,000 + Chiến Tích *1,000,000 + Vân Thường *100 + Phôi Vạn Năng *3
150,000 Phòng Ấn Cấp 25 *1 + Vàng *15,000 + Vân Thường *200 + Hổ Phù *2 + Sách Vạn Năng *1,000
200,000 Công Ấn Cấp 25 *1 + Vàng *20,000 + Chiến Tích *2,000,000 + Phôi Vạn Năng *6 + Sách Vạn Năng *2,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home