[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Quà Tặng Năng Động

Thành Chủ dùng điểm thu thập được mỗi lần Trưng Thu, sử dụng Xưởng, tấn công NPC phó bản, tham gia sự kiện "Quà Tặng Năng Động" sẽ có cơ hội nhận được: Chiến Công, Hồn Tướng, Quân Lệnh,...

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:05 ngày 27/02/2022.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 06/03/2023.

Quà Tặng Năng Động

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi lần Trưng Thu, sử dụng Xưởng, tấn công NPC phó bản đều được tặng 1 điểm, đạt được số điểm yêu cầu sẽ được quà nhất định, mở quà ngẫu nhiên nhận được Chiến Công, Hồn Tướng, Quân Lệnh,...


Giao diện hoạt động

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home