[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Yến Tiệc Khao Quân

Thành Chủ hãy cùng Bổn Trang tham dự sự kiện Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm và Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị.

Thời Gian5

  • Bắt đầu: 16:05 ngày 03/03/2023.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 06/03/2023.


Giao diện đổi thưởng

Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ hãy cùng Ngọa Long tham gia Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm, Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị.
  • Nguyên liệu chế biến món ăn (thu thập tại Phó bản) và Phần thưởng (đổi trong menu Hoạt động)
Nguyên Liệu Phần Thưởng
Cá Vàng *2 + Vàng *100 Hồn Tướng *1,000,000 + Hộp Giác Ngộ Tướng Lam *1 + Quỷ Cốc Thư *20
Sò *2 + Vàng *200 Bạc * 100,000 + Hộp Giác Ngộ Tướng Tím *1 + Sách Vạn Năng *30
Mực *2 + Vàng *200 Chiến Công *1,000,000 + Hộp Giác Ngộ Tướng Đỏ *1 + Đá Tôi Luyện *30
Cá Ngừ *2 + Vàng *100 Bạc *300,000 + Ngọc Cam *1,000 + Cửu Tích *20
Tôm Hùm *2 + Vàng *100 Hồn Tướng *1,000,000 + Hộp Giác Ngộ Tướng Xanh *1 + Cửu Tích *20
Cá Vàng *5 + Vàng *1,500 Đá Tôi Luyện *200 + Hộp Quà Phôi Vạn Năng *1 + Quỷ Cốc Thư *200
 *5 +Vàng *1,500 Đá Tôi Luyện *200 + Hộp Quà Phôi Vạn Năng *1 + Quỷ Cốc Thư *200
Mực *5 + Vàng *1,500 Đá Tôi Luyện *200 + Hộp Quà Phôi Vạn Năng *1 + Quỷ Cốc Thư *200
Cá Ngừ *5 + Vàng *1,500 Đá Tôi Luyện *200 + Hộp Quà Phôi Vạn Năng *1 + Quỷ Cốc Thư *200
Cua Huỳnh Đế *2 + Vàng *500 Hộp Giác Ngộ Tướng Lam *1 + Đá Tôi Luyện *200 + Cửu Tích *200
Tôm Hùm *5 + Vàng *500 Ngọc Cam *1,000 + Sách Vạn Năng *20 + Thập Long Lệnh *1
Tôm Hùm *2 + Vàng *300 Ngọc Cam *1,000 + Hộp Giác Ngộ Tướng Cam *1Sách Vạn Năng *20

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home