[Sự Kiện Tuần] Phong Hoa Tuyệt Đại

Rương Thất Tinh

Hãy thử vận may cùng với "Rương Thất Tinh" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

 • Bắt đầu: 16:05 ngày 27/02/2023.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 06/03/2023.

Hướng Dẫn Tham Gia

 • Mỗi ngày Quý Thành Chủ chỉ cần tiêu phí vàng trong game sẽ được tích lũy điểm vàng. Điểm vàng tích lũy đạt đến mốc nhất định có thể nhận số lần mở rương miễn phí.


Giao diện hoạt động

 • Quý Thành Chủ còn có thể dùng vàng mua thêm số lần mở rương, lần thứ nhất mua bằng 30 vàng, lần thứ 2 trở đi là 50 vàng.
 • 04:00 sáng mỗi ngày, sẽ reset điểm tích lũy và rương của còn dư của ngày hôm trước.

Phần Thưởng

Phần Thưởng
Binh ấn cấp 24 *1 Phòng ấn cấp 24 *1 Công ấn cấp 24 *1 Vân Thường *30 Vàng *4,000 Rương Đá 270 *1 Phôi Vạn Năng *1
Rương Đá 230 *1 Rương Đá 250 *1 Phôi Vạn Năng *1 Rương Chiến Kỳ Thanh Long *1 Cửu Tích *20 Cỏ *5 Vân Thường *5
Rương Đá 210 *1 Đá Tinh Luyện *1 Rương Đá 190 *1 Ngọc Phản Cấp 7 *3 Ngọc Bạo Cấp 7 *3 Ngọc Né cấp 7 *3 Quỷ Cốc Thư *10
Ngọc Cam *2,000 Rương Đá 170 *1 Mảnh Binh Thư Vạn Năng *5 Đá Tôi Luyện *20 Sách Vạn Năng *40 Đan Thư Thiết Quyển *30 Linh Chi *40
Hổ Phách *150 Băng Sương Thạch *40 Đá U Minh *40 Công Văn 15 *1 Ma Ngục Thạch *40 Thẻ Tăng Tốc 8h *1 Hà Thủ Ô *40
Phòng Văn 16 *1 Kim lô *35 Trân Châu *200 Lam BảoThạch *100 Chiến Tích *20,000 Binh Văn 16 *1 Lăng La *1
Tuyết Sơn *40 Nham Thạch *25 Lang Nha Ngọc *50 Hoàng Thạch *40 Quân Công *5,000 Binh Lực *1,000 Rượu *80
Rương Chúa Công *2 Ngọc Né cấp 6 *1 Ngọc Bôi *100 Thanh Kiếm*1 Ngọc Bạo cấp 6 * 1 Ngân Thạch *40 Ngọc Phản cấp 6 * 1
Ẩn Long Thạch *1 Trần Thạch *1 Tiếu Thạch *1 Quân công *250 Thưởng Lệnh * 50 Lê Thạch *1 Bánh Bao *250
Bạc level *500 Chiến công Level *3.000 Lúa *100,000 Hồn Tướng 50,000 Thịt *60 Quân lệnh *20 Diệu Quang Thạch *1

Lưu ý

 • Tiêu phí 100 vàng sẽ nhận được 1 lần quay.
 • Tiêu phí 500 vàng sẽ nhận được 2 lần quay.
 • Tiêu phí 1,000 vàng sẽ nhận được 3 lần quay.
 • Tiêu phí 4,000 vàng sẽ nhận được 5 lần quay.
 • Tiêu phí 10,000 vàng sẽ nhận được 10 lần quay.
 • Quý Thành Chủ hãy sử dụng hết số lượng bảo rương trong ngày để tránh bị mất vào ngày hôm sau.
 • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
rating
topup home